Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

liliowadusza
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
liliowadusza
9519 9c77 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianowaczi nowaczi

November 09 2018

liliowadusza
1613 d6be 390
Reposted fromseaweed seaweed viaelinela elinela
liliowadusza
1506 7490 390
Reposted fromPoranny Poranny viav2px v2px
liliowadusza
4017 c4b2 390
Reposted fromsavatage savatage viawyspian wyspian
liliowadusza
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viamarkovitsh markovitsh
liliowadusza
liliowadusza
0120 cbcf 390
Reposted fromnosmile nosmile vianezavisan nezavisan
liliowadusza
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viacountingme countingme
liliowadusza
3179 22ee 390
Reposted frompiehus piehus viaTehawanka Tehawanka
liliowadusza
9956 704c 390
Reposted fromRowena Rowena viakatastrofo katastrofo
liliowadusza
7008 86c7 390
Reposted frommisiaq misiaq viav2px v2px
liliowadusza
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaviajero viajero
liliowadusza
[...] i przekonałaś się, że "bezgłośnie płakać" to nie tylko termin z książek oddawanych do biblioteki po setnej stronie.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromlocus locus viapsycha psycha
liliowadusza
0725 edcc 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viakatastrofo katastrofo
liliowadusza
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
liliowadusza
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaaksamitt aksamitt
liliowadusza
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasatyrlane satyrlane
liliowadusza
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl