Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2016

liliowadusza
   

liliowadusza
liliowadusza
      

imhenrybass:

Chuck and Blair + Quotes

Reposted fromfandoms fandoms viaplotkara plotkara
liliowadusza
Reposted fromplotkara plotkara
liliowadusza
1522 ac96 390
Reposted fromresort resort viaplotkara plotkara
liliowadusza
Reposted fromplotkara plotkara
liliowadusza
7986 17da
Reposted fromplotkara plotkara
liliowadusza
3733 fbc8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplotkara plotkara
liliowadusza
2029 7e7c 390
Reposted fromcelebs celebs viaplotkara plotkara
liliowadusza
1958 d312 390
goodbye
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahimym himym
liliowadusza
                                          image 
— ;_:
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viahimym himym
liliowadusza
“ Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna. ” — Françoise Sagan
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viazatoreek zatoreek
liliowadusza
grafika plants, architecture, and green
Reposted fromweightless weightless viadiedrunk diedrunk
liliowadusza
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
liliowadusza
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viazylwia zylwia
liliowadusza
Boje się że wstanę rano a ciebie nie będzie. Boję się że zabraknie mnie tobie w nieodpowiednim momencie i znikniesz na zawsze. 
http://myslodreamseller.soup.io
Reposted frommyslodreamseller myslodreamseller viazylwia zylwia
liliowadusza
- Masz jakieś plany na jesień?
- Pić będę.
- Przecież takie sam miałeś plan na lato!
- O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego letniego picia od jesiennego depresyjnego pijaństwa?
— joemonster.org
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaszalony-virus szalony-virus
liliowadusza
5071 f403 390
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viazatoreek zatoreek
liliowadusza
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viazatoreek zatoreek
liliowadusza
"Każdy człowiek jest kolekcjonerem przeżyć. I to wyłącznie od nas zależy, czy staniemy się kolekcjonerami mikrokatastrof czy może mikroelementów szczęścia."
— Małgorzata Marczewska
Reposted fromsecretoflife secretoflife via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl