Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

liliowadusza
1556 9436 390
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaszydera szydera
6257 68ba 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
liliowadusza
9311 2513 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viahardbitch hardbitch

March 19 2017

liliowadusza
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
liliowadusza
5979 8753 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaszydera szydera
liliowadusza
5857 5ceb 390
Reposted fromerial erial viatbtf tbtf
liliowadusza
liliowadusza
1639 5dfd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatworcze tworcze
liliowadusza
eye roll, viking style
Reposted fromsaski saski viatworcze tworcze
liliowadusza
liliowadusza
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss vianewbeginning newbeginning
liliowadusza
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
liliowadusza
liliowadusza

March 07 2017

liliowadusza

Szły Twerską tysiące ludzi, ale zaręczam panu, 
że ona zobaczyła tylko mnie jednego
i popatrzyła na mnie nie to, żeby z lękiem,
ale jakoś tak boleśnie.
Wstrząsnęła mną nie tyle jej uroda, ile niezwykła, niesłychana samotność malująca się w tych oczach.
— "Mistrz i Małgorzata" M. Bułhakow
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viaszydera szydera
liliowadusza
To przychodzi tak cicho i niespodziewanie. Czytam książkę, myję zęby lub piszę kolejny reportaż. Po prostu przychodzi.
Nagle zaczynam myśleć o Twojej wardze albo o tym, co napisałaś ostatnio, albo o Twoich oczach, które są takie śliczne, albo o spódnicy, którą podeptałem Ci, wstając w ciemności z naszego łóżka, albo o sutkach Twoich piersi, albo o bieli Twojego brzucha, albo o wierszu, którego jeszcze Ci nie wyszeptałem do ucha, albo o muzyce, której chciałbym słuchacz Tobą, albo po prostu o deszczu, który by na nas padał, gdy siedzimy gdzieś pod drzewem i mogę Cię przed nim osłaniać...
I gdy tak myślę, to tak rozpaczliwie tęsknię za Tobą, że chce mi się płakać. I nie jestem pewien, czy z tego smutku, że tak tęsknię, czy z tej radości, że mogę tęsknić.
<3
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromherside herside viaszydera szydera
4053 cb8d 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
5574 8aa6 390

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Reposted fromLittleJack LittleJack viaclementiines clementiines
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl