Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

liliowadusza
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
Reposted frombluuu bluuu
liliowadusza
4459 e9a0 390
Reposted fromanananana anananana viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
0721 fb5f 390
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison vialaparisienne laparisienne
liliowadusza

alexstrohl:

Exploring the Isle of Skye for Johnnie Walker, 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viaSkydelan Skydelan
0174 c929 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
1163 fd97 390
Reposted fromEjwa Ejwa viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
0178 cde7 390
Reposted fromriddl3m riddl3m viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku(...)Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
9903 ef87 390
Reposted fromEjwa Ejwa viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kimś lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— -Shirin Kader, 'Zaklinacz słów'
Reposted fromwildatheart wildatheart viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
5466 d733 390
Reposted fromEjwa Ejwa viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
8530 1fa2 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl