Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

liliowadusza
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
3862 f26b 390
Reposted from0 0 viainstead instead
liliowadusza
7612 8a3f 390
liliowadusza
0550 0bb2 390
liliowadusza

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
liliowadusza
1754 7737 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
liliowadusza
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka

July 10 2017

liliowadusza
3938 347a 390
niansomerhalder:
"Anyway that was my day. How was yours?"
liliowadusza

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

Reposted fromsadstory sadstory viaszydera szydera
liliowadusza
5680 c5e5 390
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
liliowadusza
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaszydera szydera
liliowadusza
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
liliowadusza
W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym, wystarczy, że się to kocha.
Reposted fromawakened awakened viaflyingheart flyingheart
liliowadusza
6262 0a90 390
Reposted fromfungi fungi viaflyingheart flyingheart
liliowadusza

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viasanders sanders
liliowadusza
liliowadusza
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
liliowadusza
5023 ee09 390
Reposted fromagnieszka111213 agnieszka111213 viaAmere Amere
9348 336d 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaAmere Amere
liliowadusza
1603 88f7 390
Reposted frommyblog4udotcom myblog4udotcom viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl