Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

liliowadusza
7927 206d 390
Reposted fromqb qb viaiblameyou iblameyou
liliowadusza

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
liliowadusza

Wędrowcy są zawsze wędrowcami wbrew własnej woli, inaczej zaliczają się do kategorii turystów lub wycieczkowiczów. 

— Leopold Tyrmand
liliowadusza
0892 7c46 390
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaszydera szydera
liliowadusza
1530 1b6b 390
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viaszydera szydera
liliowadusza
Play fullscreen
Ten film daje mi uczucie jakby ktoś wypowiedział głośno to czego sama nie mogłam zdefiniować.

May 15 2018

liliowadusza
6713 68c5 390
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
liliowadusza
0590 4da8 390
Reposted fromkurenaisuiren kurenaisuiren viadangel dangel
liliowadusza
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viadangel dangel
liliowadusza
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
liliowadusza
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
Reposted fromplayinglove playinglove viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
I'm fine..
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaBeMyHero BeMyHero
4756 533c 390

philosophic-alcoholic:

Beautiful. 

Reposted fromburngorgeous burngorgeous viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
6476 d56e 390
Reposted fromawakened awakened viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
1772 685d 390
Reposted fromLittleMe LittleMe viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
9236 3586 390
Reposted frompastelowe pastelowe viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
5252 d257 390
Reposted fromikari ikari viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
7175 42b2 390
Reposted fromnoone97 noone97 viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
9639 ea06 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl