Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

liliowadusza
0674 47af 390
Reposted fromomphh omphh vialaparisienne laparisienne
liliowadusza

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
liliowadusza
liliowadusza
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
9525 fcce 390
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
liliowadusza

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamodalna modalna
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
5300 7095 390
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
liliowadusza
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— R. Przemyk
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
7888 86c8 390
liliowadusza
8298 a101 390
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne
3831 9087 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
1694 3c63 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
liliowadusza
Zmarnowała tyle czasu, udając, że jest osobą, którą chcieli w niej widzieć inni...
— Mary Pipher
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viamodalna modalna
liliowadusza
liliowadusza
liliowadusza
9252 bbc5 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl