Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

liliowadusza
3692 d1cb 390
Reposted fromonlyman onlyman viaszalony-virus szalony-virus
liliowadusza
2537 1a2a 390
liliowadusza
9377 3918 390
Reposted fromflesz flesz viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
9735 223c 390
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
1109 ea93 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
9372 02a9 390
Reposted fromoutline outline viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
liliowadusza
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viawszystkodupa wszystkodupa
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
0678 4d62 390
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
8703 a64b 390
Reposted frommeem meem vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
liliowadusza
5008 309e 390
Reposted fromuoun uoun viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viawszystkodupa wszystkodupa
liliowadusza
9734 7a78 390
Reposted frompiehus piehus viapszczola91 pszczola91
liliowadusza
6952 1cd5 390
Reposted fromnutt nutt viapszczola91 pszczola91
liliowadusza
7137 6e1a 390
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
liliowadusza
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaszydera szydera
liliowadusza
1256 fcec 390
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaszydera szydera
7013 629b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl