Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

liliowadusza
2489 a9bd 390
Patataj, patataj...
Reposted fromtaki1 taki1 viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaToshi Toshi
2602 7730 390
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
0636 18f8 390
Reposted frommaliwa maliwa viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
4409 5cc8 390
Reposted fromyannim yannim viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
3022 47a2 390
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
8112 28c6 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
0945 ab20 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
2222 a1d1 390
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaMezame Mezame
6856 db3f 390
Reposted fromink ink viaMezame Mezame
liliowadusza
4648 2a4d 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaMezame Mezame
liliowadusza
0012 4d5f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
liliowadusza
8540 8894 390
Reposted frommiischa miischa viahardkorwey hardkorwey
liliowadusza
0089 093a 390
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viahardkorwey hardkorwey
liliowadusza
6950 afb8 390
via @cynicznyromantyzm
liliowadusza
0740 6099 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viamothsdevourer mothsdevourer
liliowadusza
liliowadusza
8481 464c 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaultrafioletowa ultrafioletowa
liliowadusza
5415 26ac 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaltopalto altopalto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl