Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2020

liliowadusza
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viahimym himym
liliowadusza
3211 8ae5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianuwanda nuwanda
liliowadusza
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream viazabka zabka
liliowadusza
2380 c4e0 390
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
liliowadusza
Mam w sobie zbuntowane dziecko, które zawsze było oceniane, niestety, negatywnie. W szkole byłam jako jedna z gorszych, karana za brak odpowiedzi, którą często znałam, ale bałam się mówić. (...) Zbuntowana na cały świat, uciekająca do krainy wyobraźni i romantycznej miłości, jaką przeżyłam (...). Dziś wiem, że przez moje życiowe doświadczenia tak bardzo rozumiem dzieci, bo wciąż to dziecko w sobie przeżywam i nie chcę go skrzywdzić.
— Paulina Kania | https://ladnebebe.pl/sprawdzamy-co-slychac-u-starych-dobrych-przyjaciol-2/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazabka zabka
liliowadusza
2727 fad2 390
Reposted frommachinae machinae vianiskowo niskowo
liliowadusza
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viapchamtensyf pchamtensyf
0524 1f3d 390
Reposted fromLori-rocks Lori-rocks viapchamtensyf pchamtensyf
liliowadusza
0164 1126 390
Reposted fromteijakool teijakool
liliowadusza
9997 8b28 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
liliowadusza
Kto żyje bez szaleństwa, mniej jest rozsądny niż myśli
— Francois de La Rochefoucald
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
liliowadusza
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies

June 11 2020

liliowadusza
0998 2315 390
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
liliowadusza
   
Reposted fromfeedback2020-admin feedback2020-admin
liliowadusza
1924 b084 390
Reposted fromsoftboi softboi viaheavencanwait heavencanwait
liliowadusza
1232 d3e6 390
Reposted fromFearIsALie FearIsALie viaheavencanwait heavencanwait
liliowadusza
Reposted fromzelbekon zelbekon viaeterdietylowy eterdietylowy
liliowadusza
3690 dc46 390
from mah silly sweetie
7628 b363 390
Reposted fromjustadream justadream viavalardohaeris valardohaeris
liliowadusza
9400 38f8 390
Reposted fromzciach zciach viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...