Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

liliowadusza
3338 ac4a 390
Reposted fromnutt nutt viaBeMyHero BeMyHero
liliowadusza
8369 2ab4
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
liliowadusza
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
liliowadusza
Marząc o rzeczach, cofamy się do dzieciństwa. Niedostępne przedmioty pozwalają skoncentrować smutek w jednym kształcie. Opisać to, czego nam brakuje.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted fromhesiamela hesiamela vianiskowo niskowo
liliowadusza
6871 1cb2 390
Reposted fromFero Fero vianiskowo niskowo
liliowadusza
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viabigevilgrin00 bigevilgrin00
liliowadusza
7600 392d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
liliowadusza
7598 ea6f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
liliowadusza
liliowadusza
6241 4461 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
8339 9800 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacarmenluna carmenluna
liliowadusza
8191 c533 390
Reposted fromxawery xawery viapchamtensyf pchamtensyf
liliowadusza
6755 159a 390
Reposted fromnyaako nyaako viafreeway freeway
liliowadusza
8729 4c37 390
Reposted fromAgnese Agnese viacharlotte99 charlotte99
liliowadusza
6495 5357 390
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacotarsky cotarsky
liliowadusza
A ja mówię - pani Jadziu, bardzo proszę, niech pani nie umiera z miłości. Przecież ja i tak nie potrafię tego opisać. 
— H. Krall
Reposted fromulotnosc ulotnosc viacotarsky cotarsky
liliowadusza
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
liliowadusza
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
liliowadusza
7981 71d0 390
liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl